2006: Het jaar van de startlicentie

2006: Het jaar van de startlicentie

Wedstrijdzeilers opgelet: in 2006 veranderen de voorwaarden voor het inschrijven bij zeilwedstrijden Iedereen die zich vanaf 2006 voor een zeilwedstrijd wil inschrijven als 'verantwoordelijk persoon', heeft voortaan een startlicentie nodig. [i]Wat verandert er ten opzichte van vroeger? [/i] Voor een eigenaar van een wedstrijdboot niet zo veel. Om op dit moment aan wedstrijden deel te mogen nemen moet de deelnemer:

  1. Beschikken over een boot die aan de klassenvoorschriften voldoet;
  2. Een geldig registratiebewijs van de boot hebben;
  3. In het bezit zijn van een meetbrief van het Watersportverbond;
  4. Lid zijn van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging.
In de nieuwe situatie vervalt het registratiebewijs en er komt een startlicentie, die op naam uitgegeven wordt aan personen die lid zijn van een aangesloten vereniging. De automatische koppeling tussen boot en deelnemer verdwijnt daarmee. Het maakt niet meer uit van wie de boot is waarmee je inschrijft, zolang deze maar aan de voorwaarden voldoet en geregistreerd is bij het Watersportverbond.[i]Aan welke voorwaarden moet je voldoen om in 2006 aan wedstrijden mee te mogen doen?[/i] Onderstaande voorwaarden gelden alleen voor de verantwoordelijke persoon aan boord, dus niet voor de andere bemanningen.
  1. Lid zijn van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging; je dient hiervoor de ledenpas te kunnen overleggen;
  2. In het bezit zijn van een startlicentie; deze wordt tevens in een lijst op de website van het Watersportverbond gepubliceerd;
  3. Beschikken over een boot die aan de klassenvoorwaarden voldoet en die geregistreerd is bij het Watersportverbond; ook deze lijst wordt gepubliceerd op de website van het verbond;
Bij onderlinge clubwedstrijden en combi-C wedstrijden is de startlicentie niet verplicht. [i]Hoe kom je aan een startlicentie als je al een registratiebewijs had?[/i] Alle huidige meetbriefhouders die lid zijn van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging krijgen in 2006 automatisch een startlicentie. Eigenaren van meer dan één geregistreerde wedstrijdboot krijgen evenzoveel extra licenties toegewezen. Aangezien iedereen maar één startlicentie nodig heeft, zijn deze extra licenties, via het Watersportverbond, overdraagbaar (natuurlijk zolang de ontvanger lid is van een aangesloten vereniging). De licentie van een meetbriefhouder kan echter jaarlijks maar één keer op een andere naam overgeschreven worden. [i]Hoe kom je aan een startlicentie als de boot waarin je vaart niet van jou is, maar wel een registratiebewijs had?[/i] De eigenaar van de boot (bijvoorbeeld de ouder van een kind) kan de startlicentie overdragen aan degene die met de boot vaart, mits deze persoon lid is van een aangesloten vereniging. Voor verenigingsboten geldt hetzelfde. Ook hierbij geldt dat de licentie maar één keer overgeschreven kan worden op een andere naam. [i]Hoe kom je aan een startlicentie als je geen registratiebewijs had en deze ook niet hebt kunnen overnemen van een meetbriefhouder?[/i] Je kunt bij het Watersportverbond een (jaarlijks te verlengen) startlicentie aanvragen. Je moet uiteraard wel lid zijn bij een aangesloten vereniging. Dit kan vooraf door middel van een aanvraagformulier dat je kunt downloaden van de website van het Watersportverbond. Maar ook bij inschrijving kan je de licentie regelen met een formulier, dat de organiserende vereniging ter plekke uitreikt. Iemand die eenmalig aan een aaneengesloten wedstrijdserie wil deelnemen, kan een tijdelijke licentie krijgen. [i]Wat kost een startlicentie voor een jaar als je geen registratiebewijs had? [/i] Jongeren t/m 23 jaar € 15,= Volwassenen ouder dan 23 jaar € 25,= [i]Wat kost een eenmalige startlicentie?[/i] Voor deelname aan een wedstrijd in een jaar is een éénmalige evenementenlicentie verkrijgbaar voor € 7,50 (tot en met 23 jaar € 3,75). Dit kun je bij inschrijving regelen. [i]Wat zijn de voordelen van het nieuwe systeem?[/i] Het nieuwe systeem vergemakkelijkt de controle op meetbrieven van boten én het lid zijn van een aangesloten vereniging van “verantwoordelijke personen” en draagt daardoor bij aan het voldoen aan de basisvoorwaarden voor het deelnemen aan wedstrijden. Tegelijk met de introductie van de startlicentie wordt een geautomatiseerd inschrijvings- en controlesysteem opgezet. Gevolg hiervan is, dat de inschrijving van deelnemers makkelijker wordt, dat de controle achteraf op het kantoor van het Watersportverbond uitgevoerd wordt en dat de uitslagen per direct op www.watersportverbond.nl gepubliceerd kunnen worden (als uitbreiding op de wedstrijdkalender). [i]Wat moet je nu doen?[/i] Nog even niets. Alle meetbriefhouders worden door het Watersportverbond in januari persoonlijk ingelicht over het nieuwe systeem en de keuzes die ze kunnen maken. Daarnaast krijgen alle (wedstrijdgevende) verenigingen en klassenorganisaties apart informatie over de controles en hoe dat het makkelijkst geregeld kan worden. Tenslotte zal vanaf januari 2006 op [link=http://www.javelin.nl/plug/links_page/links.php?view.30]de website van het watersportverbond[/link] en in Schipper aan alle wedstrijdzeilers uitgebreid uitgelegd worden hoe de deelname aan wedstrijden is geregeld.