VERPLAATST: ALV 2009

VERPLAATST: ALV 2009

Geachte dames en heren,
Ten eerste: allemaal een goed 2009 natuurlijk waarbij we allemaal hard mogelijk zeilen :)

Ten tweede: de locatie van de ALV is gewijzigd! In tegenstelling tot de uitnodiging via email waarin de locatie Workum wordt genoemd is er na rijp beraad toch een mogelijkheid om gebruik te maken van de locatie ZV Bovenwater in Lelystad

  • Locatie WV Bovenwater in Lelystad
  • Vrijdag 23 januari 2009 20:00uur>
  • Vanaf 19:30 is het gebouw open en kan iedereen bijkletsen, we zijn voornemens dit jaar echt om 20:00 uur te starten!

Dus aan alle leden van de vereniging: Tot vrijdag de 23e?

Indien je/u/jullie niet in de gelegenheid bent/zijn om te komen wordt het zeer gewaardeerd als u zich afmeldt; Stuur een mail